آرشیو برنامه ها
سازمان بسیج حقوق دانان برگزار می کند

جشنواره ملی "حقوق نشان علمی شهید بهشتی" به همت سازمان بسیج حقوق دانان در اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار می گردد.

با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان برگزار می شود؛

با توجه به استقبال بسیار خوب و چشمگیر هنرمندان سراسر کشور، مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی تا ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵ تمدید گردید.