مصاحبه با اسماعیل آجرلو دبیر اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی؛
هم زمان با هفته حقوق بشر مصاحبه ای با دکتر اسماعیل آجرلو، دبیر اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی شد.
با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان برگزار می شود؛
با توجه به استقبال بسیار خوب و چشمگیر هنرمندان سراسر کشور، مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی تا ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵ تمدید گردید.