مصاحبه با آقای دکتر جهان تیغ، پیرامون حقوق بشر آمرکایی
مسئول نمایندگی دیوان عدالت اداری سیستان و بلوچستان بیان کرد:
مدیر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان گفت: ادعای دفاع از حقوق بشر از سوی آمریکا، صرفاً یک نقاب است برای پوشاندن جنایات بی شمار آمریکا علیه بشریت و بسیار ساده_لوحانه است اگر کسانی در داخل، فریفته ی ظاهر زیبای نقاب مدافع حقوق بشر آمریکا شوند و چهره ی ب
معاون فرهنگی دادگستری کل سیستان و بلوچستان؛
معاون فرهنگی دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: با سوابق تاریک و پر از ظلم و ستم آمریکا به ملت های مظلوم منطقه و جهان که نمونه بارز نقض حقوق بشر می باشد، آمریکا صلاحیت داعیه داری حقوق بشر را ندارد.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان سیستان و بلوچستان خبر داد؛
نشست حقوقدانان بسیجی تحت عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی برگزار گردید.