محکومیت حوادث کشمیر توسط مولوی حقوقدان:
مولوی حقوقدان گفت: منافع مالی دولت ایران با دولت هند و یا سایر دولت ها نباید مانع از حمایت ما از مسلمانان و واکنش علیه این کشتار بیرحمانه شود.
حادثه تلخ و تروریستی هفت‌تیر ۱۳۶۰ از یادها فراموش نخواهد شد، حادثه‌ای که نظام و انقلاب ۷۲ نفر از یاران وفادارش را از دست داد، اما این انقلاب نه تنها از راهش باز نایستاد بلکه با قدرت به مسیر پر فروزش ادامه خواهد داد، و این حادثه و حوادث مشابه آن سندی
مصاحبه با اسماعیل آجرلو دبیر اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی؛
هم زمان با هفته حقوق بشر مصاحبه ای با دکتر اسماعیل آجرلو، دبیر اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی شد.
با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان برگزار می شود؛
با توجه به استقبال بسیار خوب و چشمگیر هنرمندان سراسر کشور، مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی تا ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵ تمدید گردید.