عملکرد دوگانه شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی به مدد ارائه شیوه های نوین ارتباطی، می توانند به عنوان یک فرصت تلقی شوند، مانند امکان ارتباط صوتی و تصویری  از راه دور و رایگان و از سوی دیگر با ترویج و تقویت فرهنگ اباحیگری  و باورهای افراط گونه در بعضی از حوزه های  اخلاقی به صورت تهدیدی برای خانواده درآیند.

به طوریکه که نه تنها گوشه گیری از یکدیگر و گریزاز تعاملات اجتماعی را به دنبال داشته، بلکه این روند در مسیری در حال شکل گیری است که همواره ارتباطات چهره به چهره و کلامی را کاهش می دهد.

بنابراین لازم است ضمن بیان ابعاد آن، هشدارهایی برای آن دسته از کاربرانی ارائه شود که با به اشتراک گذاشتن عکس های خانوادگی و در نتیجه باز نمودن پنجره زندگی خود به روی دیگران، در واقع راه را بر سوء استفاده افراد بیگانه هموار می‌نمایند.

پروندهmlkhrd_dw_gnh_shbkhh_hy_jtmy.ppsx

دسته بندی محصول: 
میانگین امتیاز داده شده: +