سازمان بسیج حقوق دانان استان سیستان و بلوچستان؛
جناب آقای جواد نوری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی گفت:
مسئول کانون بسیج حقوق دانان زاهدان در یادداشتی عنوان کرد:
سید محمد هاشمی در یادداشتی با عنوان حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی بیان کرد:
رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی عنوان کرد:
علی بهادری، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی با عنوان حقوقدانان و اقدام و عمل نوشت:
مسئول نمایندگی دیوان عدالت اداری سیستان و بلوچستان بیان کرد:
مدیر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان گفت: ادعای دفاع از حقوق بشر از سوی آمریکا، صرفاً یک نقاب است برای پوشاندن جنایات بی شمار آمریکا علیه بشریت و بسیار ساده_لوحانه است اگر کسانی در داخل، فریفته ی ظاهر زیبای نقاب مدافع حقوق بشر آمریکا شوند و چهره ی ب
معاون فرهنگی دادگستری کل سیستان و بلوچستان؛
معاون فرهنگی دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: با سوابق تاریک و پر از ظلم و ستم آمریکا به ملت های مظلوم منطقه و جهان که نمونه بارز نقض حقوق بشر می باشد، آمریکا صلاحیت داعیه داری حقوق بشر را ندارد.
گزارش پایگاه خبری دادمردان از دیوار سرد سکوت در خانواده؛
در عصر کنونی که دوران بیگانگی انسان از خود بتدریج افزایش می یابد و ارتباط خانواده ها نیز به دلایل مختلف رو به سردی می گردد.
یادداشت/
همسر آزاری یکی از آسیب های اجتماعی پنهان است که معمولا در محیط بسته خانه شکل می گیرد وباعث از هم گسستگی کانون خانواده میشود.
طلاق یک بحران اجتماعی است چون عوارض اجتماعی راه به همراه دارد و در اکثر موارد با فروپاشی خانواده ضمن بر هم زدن تعادل روانی و عاطفی افراد، موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود.