بیانیه 22 بهمن
سازمان بسیج حقوق دانان استان سیستان و بلوچستان؛
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت:
جوانان و نوجوانان از اولویت مهمی برخوردار هستند هم جمعیت وسیعی را تشکیل می دهند، اقدامات پیشگیرانه خوبی برای حفاظت از قشر جوان و نوجوان کشور در حال انجام است.

صفحات