بیانیه 22 بهمن
سازمان بسیج حقوق دانان استان سیستان و بلوچستان؛
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت:
جوانان و نوجوانان از اولویت مهمی برخوردار هستند هم جمعیت وسیعی را تشکیل می دهند، اقدامات پیشگیرانه خوبی برای حفاظت از قشر جوان و نوجوان کشور در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان:
با اغتشاشگران و کسانی که در فضای مجازی به عنوان لیدر فعالیت می کنند و دعوت به آشوب می کنند قطعا برخورد قاطعانه خواهیم داشت.

صفحات