بیانیه 22 بهمن
سازمان بسیج حقوق دانان استان سیستان و بلوچستان؛

اخبار

۱۳۹۷/۰۳/۱۷ - ۱۲:۳۸
بیانیه
بیانیه 22 بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ - ۱۳:۲۸
سازمان بسیج حقوق دانان استان سیستان و بلوچستان؛

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟
اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۶%
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۲۱%
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۴%
تمام آرا: ۲۰۰